Inglese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domnul/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenţia cui este interesat,
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnişoară Ionescu,
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dragă Andreea Popescu,
Dear John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dragă Mihai,
Dear John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vă scriem cu privire la...
We are writing to you regarding…
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
În legătură cu...
Further to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Referitor la...
With reference to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
I am writing to enquire about…
Meno formale, presentandosi personalmente
Vă scriu în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Your company was highly recommended by…
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

V-ar deranja dacă...
Would you mind if…
Richiesta formale, tentativo
Aţi fi atât de amabil încât să...
Would you be so kind as to…
Richiesta formale, tentativo
V-aş fi profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Richiesta formale, tentativo
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Richiesta formale, molto garbato
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be grateful if you could...
Richiesta formale, molto garbato
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Would you please send me…
Richiesta formale, garbato
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
We are interested in obtaining/receiving…
Richiesta formale, garbato
Aş dori să ştiu dacă...
I must ask you whether...
Richiesta formale, garbato
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Richiesta formale, diretto
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Would you please send me…
Richiesta formale, diretto
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Richiesta formale, molto diretto
V-am rămâne recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Richiesta formale specifica, diretto
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Richiesta di informazioni formale, diretto
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
We are sorry to inform you that…
Formale, rifiuto o disinteresse
Ataşamentul este în formatul...
The attachment is in...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formale, garbato
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
For further information please consult our website at…
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Fromale, molto garbato
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formale, molto garbato
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formale, molto garbato
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formale, molto garbato
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formale, molto garbato
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formale, garbato
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formale, garbato
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formale, garbato
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formale, garbato
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formale, diretto
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formale, diretto
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formale, diretto
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formale, molto diretto
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Meno formale, garbato
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formale, molto usato, destinatario noto
Cu respect,
Respectfully yours,
Formale, meno usato, destinatario noto
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Cu bine,
Regards,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme