Cinese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domnul/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenţia cui este interesat,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnişoară Ionescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dragă Andreea Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vă scriem cu privire la...
我们就...一事给您写信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vă scriem în legătură cu...
我们因...写这封信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
În legătură cu...
因贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
我写信想询问关于...的信息
Meno formale, presentandosi personalmente
Vă scriu în numele...
我代表...给您写信
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

V-ar deranja dacă...
请问您是否介意...
Richiesta formale, tentativo
Aţi fi atât de amabil încât să...
您是否能够...
Richiesta formale, tentativo
V-aş fi profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Richiesta formale, tentativo
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Richiesta formale, molto garbato
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Richiesta formale, molto garbato
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
您能将…发送给我吗?
Richiesta formale, garbato
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Richiesta formale, garbato
Aş dori să ştiu dacă...
我必须问您是否...
Richiesta formale, garbato
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Richiesta formale, diretto
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
您能将...发送给我吗?
Richiesta formale, diretto
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Richiesta formale, molto diretto
V-am rămâne recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Richiesta formale specifica, diretto
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Richiesta di informazioni formale, diretto
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
很抱歉地通知您...
Formale, rifiuto o disinteresse
Ataşamentul este în formatul...
附件是...格式的
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formale, garbato
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Fromale, molto garbato
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formale, molto garbato
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您...
Formale, molto garbato
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formale, molto garbato
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formale, molto garbato
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formale, garbato
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formale, garbato
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formale, garbato
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formale, garbato
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formale, diretto
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formale, diretto
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formale, diretto
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formale, molto diretto
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Meno formale, garbato
Cu stimă,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Cu respect,
肃然至上
Formale, meno usato, destinatario noto
Toate cele bune,
祝好
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Cu bine,
祝好
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme