Tedesco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Drogi/Szanowny Pani,
Sehr geehrte Frau,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
Lieber Herr Schmidt,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Drogi Tomaszu,
Lieber Johann,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Piszemy do Państwa w sprawie...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Piszemy do Państwa w związku z...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
W nawiązaniu do...
Bezug nehmend auf...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Nawiązując do...
In Bezug auf...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Meno formale, presentandosi personalmente
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Richiesta formale, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Wären Sie so freundlich...
Richiesta formale, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Richiesta formale, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Richiesta formale, molto garbato
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Richiesta formale, molto garbato
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Richiesta formale, garbato
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Richiesta formale, garbato
Chciałbym zapytać, czy...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Richiesta formale, garbato
Czy mógłby mi Pan polecić...
Können Sie ... empfehlen...
Richiesta formale, diretto
Prosiłbym o przesłanie mi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Richiesta formale, diretto
Proszę o pilne przesłanie mi...
Sie werden dringlichst gebeten...
Richiesta formale, molto diretto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Richiesta formale specifica, diretto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Wir beabsichtigen...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Z przykrością informujemy, że...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formale, rifiuto o disinteresse
Załącznik jest w formacie...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formale, garbato
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Fromale, molto garbato
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formale, molto garbato
Z góry dziękuję...
Vielen Dank im Voraus...
Formale, molto garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formale, molto garbato
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formale, molto garbato
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formale, garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formale, garbato
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formale, garbato
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formale, garbato
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formale, diretto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formale, diretto
Doceniamy Państwa pracę.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formale, diretto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formale, molto diretto
Czekam na Pana odpowiedź.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Meno formale, garbato
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Mit freundlichen Grüßen
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
Hochachtungsvoll
Formale, meno usato, destinatario noto
Pozdrawiam serdecznie,
Herzliche Grüße
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Pozdrawiam,
Grüße
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme