Nederlandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Szanowny Panie Prezydencie,
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Szanowny Panie,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Drogi/Szanowny Pani,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Drogi Tomaszu,
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Piszemy do Państwa w sprawie...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Piszemy do Państwa w związku z...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
W nawiązaniu do...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Nawiązując do...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
Chciałbym zapytać, czy...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
Czy mógłby mi Pan polecić...
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
Prosiłbym o przesłanie mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
Proszę o pilne przesłanie mi...
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Z przykrością informujemy, że...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto o disinteresse
Załącznik jest w formacie...
De bijlage is in ... formaat.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formale, garbato
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Fromale, molto garbato
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
Z góry dziękuję...
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
Doceniamy Państwa pracę.
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
Czekam na Pana odpowiedź.
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
Z wyrazami szacunku,
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
Pozdrawiam serdecznie,
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Pozdrawiam,
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme