Inglese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Drogi/Szanowny Pani,
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
W nawiązaniu do...
Further to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Nawiązując do...
With reference to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Meno formale, presentandosi personalmente
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Richiesta formale, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Richiesta formale, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Richiesta formale, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Richiesta formale, molto garbato
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Richiesta formale, molto garbato
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Richiesta formale, garbato
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Richiesta formale, garbato
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Richiesta formale, garbato
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Richiesta formale, diretto
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Richiesta formale, diretto
Proszę o pilne przesłanie mi...
You are urgently requested to…
Richiesta formale, molto diretto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Richiesta formale specifica, diretto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Richiesta di informazioni formale, diretto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formale, rifiuto o disinteresse
Załącznik jest w formacie...
The attachment is in...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formale, garbato
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
For further information please consult our website at…
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Fromale, molto garbato
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formale, molto garbato
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formale, molto garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formale, molto garbato
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formale, molto garbato
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formale, garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formale, garbato
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formale, garbato
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formale, garbato
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formale, diretto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formale, diretto
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formale, diretto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formale, molto diretto
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Meno formale, garbato
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Yours sincerely,
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formale, meno usato, destinatario noto
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Pozdrawiam,
Regards,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme