Esperanto | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Szanowny Panie Prezydencie,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Drogi/Szanowny Pani,
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Drogi Tomaszu,
Estimata John
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Piszemy do Państwa w sprawie...
Ni skribas al vi pri...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Piszemy do Państwa w związku z...
Ni skribas en rilato kun...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
W nawiązaniu do...
Plu al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Nawiązując do...
Kun referenco al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mi skribas por demandi pri...
Meno formale, presentandosi personalmente
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Mi skribas al vi nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Richiesta formale, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Richiesta formale, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Richiesta formale, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Richiesta formale, molto garbato
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Mi estus dankema, se vi povus...
Richiesta formale, molto garbato
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, garbato
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Richiesta formale, garbato
Chciałbym zapytać, czy...
Mi devas peti vin, ĉu...
Richiesta formale, garbato
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ĉu vi rekomendas...
Richiesta formale, diretto
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, diretto
Proszę o pilne przesłanie mi...
Vi urĝe petis al...
Richiesta formale, molto diretto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Ni estus dankemaj, se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Richiesta formale specifica, diretto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Ĝi estas nia intenco de...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Z przykrością informujemy, że...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formale, rifiuto o disinteresse
Załącznik jest w formacie...
La alligiteco estas en...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formale, garbato
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Fromale, molto garbato
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formale, molto garbato
Z góry dziękuję...
Antaŭdankon…
Formale, molto garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formale, molto garbato
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formale, molto garbato
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formale, garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formale, garbato
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formale, garbato
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formale, garbato
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formale, diretto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Se vi bezonas plian informon...
Formale, diretto
Doceniamy Państwa pracę.
Ni dankas pri via negoco.
Formale, diretto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formale, molto diretto
Czekam na Pana odpowiedź.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Meno formale, garbato
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
Altestime,
Formale, meno usato, destinatario noto
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme