Coreano | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Szanowny Panie Prezydencie,
친애하는 사장님께,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Szanowny Panie,
관계자님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Drogi/Szanowny Pani,
사모님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
관계자분(들)께 드립니다.
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
친애하는 최철수님,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
친애하는 김민정님,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
친애하는 김선영님,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
친애하는 최유라님,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
친애하는 홍두깨씨,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Drogi Tomaszu,
친애하는 미영씨,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Piszemy do Państwa w sprawie...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Piszemy do Państwa w związku z...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
W nawiązaniu do...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Nawiązując do...
...에 대해서 언급하자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Meno formale, presentandosi personalmente
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Czy miałby Pan coś przeciwko...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Richiesta formale, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Czy mógłby mi Pan przesłać...
...를 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, garbato
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Chciałbym zapytać, czy...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Czy mógłby mi Pan polecić...
...를 추천해 주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Prosiłbym o przesłanie mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Proszę o pilne przesłanie mi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Richiesta formale, molto diretto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaka jest Pańska obecna cena za...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Richiesta formale specifica, diretto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
저희의 목적은 ... 입니다.
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Z przykrością informujemy, że...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formale, rifiuto o disinteresse
Załącznik jest w formacie...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formale, garbato
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Fromale, molto garbato
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formale, molto garbato
Z góry dziękuję...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formale, molto garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formale, molto garbato
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formale, molto garbato
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formale, garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formale, garbato
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formale, garbato
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formale, garbato
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formale, diretto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formale, diretto
Doceniamy Państwa pracę.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formale, diretto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formale, molto diretto
Czekam na Pana odpowiedź.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Meno formale, garbato
Z wyrazami szacunku,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, meno usato, destinatario noto
Pozdrawiam serdecznie,
.... 보냄,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Pozdrawiam,
.... 보냄,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme