Cinese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Meno formale, presentandosi personalmente
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Richiesta formale, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Richiesta formale, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Richiesta formale, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Richiesta formale, molto garbato
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Richiesta formale, molto garbato
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Richiesta formale, garbato
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Richiesta formale, garbato
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Richiesta formale, garbato
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Richiesta formale, diretto
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Richiesta formale, diretto
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Richiesta formale, molto diretto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Richiesta formale specifica, diretto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Richiesta di informazioni formale, diretto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formale, rifiuto o disinteresse
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formale, garbato
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Fromale, molto garbato
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formale, molto garbato
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Formale, molto garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formale, molto garbato
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formale, molto garbato
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formale, garbato
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formale, garbato
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formale, garbato
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formale, garbato
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formale, diretto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formale, diretto
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formale, diretto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formale, molto diretto
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Meno formale, garbato
Z wyrazami szacunku,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
肃然至上
Formale, meno usato, destinatario noto
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Pozdrawiam,
祝好
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme