Vietnamita | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Geachte heer President
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
Thưa ông,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Thưa bà,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Thưa các ông bà,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
Thưa ông/bà,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
Gửi ông A,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
Về việc/vấn đề...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Tôi viết thư này để nói về...
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
Liệu ông/bà có phiền...
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
Chúng tôi dự định...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formale, rifiuto o disinteresse
De bijlage is in ... formaat.
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formale, garbato
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Fromale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
Xin chân thành cảm ơn...
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
Kính thư,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
Trân trọng,
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
Thân ái,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme