Thailandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Geachte heer President
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
เรียน ท่านผู้ชาย
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
เรียน ท่านผู้หญิง
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
ถึงท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
เรียน จอห์น
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
เนื่องมาจาก...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
เราสนใจที่จะรับ...
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
คุณช่วยแนะนำ...
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formale, rifiuto o disinteresse
De bijlage is in ... formaat.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formale, garbato
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Fromale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
ด้วยความจริงใจ
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme