Inglese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
Dear John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
Further to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
With reference to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Formale, rifiuto o disinteresse
De bijlage is in ... formaat.
The attachment is in...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formale, garbato
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
For further information please consult our website at…
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Fromale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
Regards,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme