Esperanto | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Geachte heer President
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
Estimata John
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Ni skribas al vi pri...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
Ni skribas en rilato kun...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
Plu al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
Kun referenco al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mi skribas por demandi pri...
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
Mi skribas al vi nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Mi estus plej dankema, se...
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
Ĉu vi rekomendas...
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
Vi urĝe petis al...
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Ni estus dankemaj, se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
Ĝi estas nia intenco de...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formale, rifiuto o disinteresse
De bijlage is in ... formaat.
La alligiteco estas en...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formale, garbato
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Fromale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
Antaŭdankon…
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Se vi bezonas plian informon...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
Ni dankas pri via negoco.
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
Altestime,
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme