Danese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Geachte heer President
Kære Hr. Direktør,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
Til hvem det måtte vedkomme,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
Kære John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Vi skriver til dig angående...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
Vi skriver i anledning af...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
I fortsættelse af...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
I henhold til...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
Ville du have noget imod hvis...
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Vil du være så venlig at...
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
Kan du anbefale...
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
Du anmodes til snarest at...
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Vi ville sætte pris på hvis...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
Det er vores intention at...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Vi må desværre meddele dig at...
Formale, rifiuto o disinteresse
De bijlage is in ... formaat.
Bilaget er i...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formale, garbato
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Fromale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
Tak på forhånd...
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Hvis du behøver mere information...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
Vi sætter pris på din forretning.
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
Med respekt,
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme