Cinese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
亲爱的约翰,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formale, rifiuto o disinteresse
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formale, garbato
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Fromale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
肃然至上
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
祝好
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
祝好
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme