Ceco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Geachte heer President
Vážený pane prezidente,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Geachte heer
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Milý Johne Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Beste Jan
Milý Johne,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wij schrijven u in verband met ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Met betrekking tot ...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ten aanzien van ...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Meno formale, presentandosi personalmente
Ik schrijf u uit naam van ...
Píši Vám jménem...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Zou u het erg vinden om ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Richiesta formale, tentativo
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Richiesta formale, molto garbato
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Richiesta formale, molto garbato
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, garbato
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Richiesta formale, garbato
Ik zou u willen vragen, of ...
Musím vás požádat, zda...
Richiesta formale, garbato
Kunt u ... aanbevelen ...
Mohl(a) byste doporučit...
Richiesta formale, diretto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, diretto
U wordt dringend verzocht ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Richiesta formale, molto diretto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Richiesta formale specifica, diretto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Het is ons oogmerk om ...
Naším záměrem je, aby ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Je nám líto vás informovat, že...
Formale, rifiuto o disinteresse
De bijlage is in ... formaat.
Příloha je ve formátu...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formale, garbato
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Fromale, molto garbato
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formale, molto garbato
Bij voorbaat dank.
Děkuji Vám předem...
Formale, molto garbato
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, molto garbato
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formale, molto garbato
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formale, garbato
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, garbato
Ik verheug mij op de samenwerking.
Těším se na možnou spolupráci.
Formale, garbato
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formale, garbato
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formale, diretto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formale, diretto
Wij waarderen u als klant.
Vážíme si vaší práce.
Formale, diretto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formale, molto diretto
Ik hoor graag van u.
Těším se na Vaší odpověď.
Meno formale, garbato
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
Se srdečným pozdravem,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
S úctou,
Formale, meno usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
Se srdečným pozdravem,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Groeten,
S pozdravem, / Zdravím,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme