Turco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
İlgili makama,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Sayın Arzu Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Sayın Fulya Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Türkal,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dear John,
Sevgili Can,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
We are writing to you regarding…
... konuda size yazıyoruz.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
We are writing in connection with ...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Further to…
...'e istinaden
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
With reference to…
...'e atfen
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I am writing to enquire about…
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Meno formale, presentandosi personalmente
I am writing to you on behalf of...
... adına size yazıyorum.
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Your company was highly recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Richiesta formale, molto garbato
I would be grateful if you could...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Richiesta formale, molto garbato
Would you please send me…
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Richiesta formale, garbato
We are interested in obtaining/receiving…
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested to…
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Richiesta formale, molto diretto
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
What is your current list price for…
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Richiesta formale specifica, diretto
We are interested in ... and we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Richiesta di informazioni formale, diretto
We understand from your advertisment that you produce…
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Richiesta di informazioni formale, diretto
It is our intention to…
Niyetimiz şu ki ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
We carefully considered your proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
We are sorry to inform you that…
Üzgünüz ancak ...
Formale, rifiuto o disinteresse
The attachment is in...
Ekler ... formatındadır.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formale, garbato
For further information please consult our website at…
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

If you need any additional assistance, please contact me.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Fromale, molto garbato
If we can be of any further assistance, please let us know.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formale, molto garbato
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formale, molto garbato
Please reply as soon as possible because…
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formale, garbato
If you require any further information, feel free to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formale, garbato
I look forward to the possibility of working together.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formale, garbato
Thank you for your help in this matter.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formale, garbato
I look forward to discussing this with you.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formale, diretto
If you require more information ...
Daha bilgi isterseniz ...
Formale, diretto
We appreciate your business.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formale, diretto
Please contact me - my direct telephone number is…
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from you soon.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
Saygılarımla,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Saygılarımızla,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Saygılarımla,
Formale, meno usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
En iyi / kibar dileklerimle,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Regards,
Saygılar,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme