Thailandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Dear Mr. President,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dear John,
เรียน จอห์น
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
We are writing to you regarding…
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
We are writing in connection with ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Further to…
เนื่องมาจาก...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
With reference to…
เขียนอ้างอิงถึง...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I am writing to enquire about…
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Meno formale, presentandosi personalmente
I am writing to you on behalf of...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Your company was highly recommended by…
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Would you mind if…
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
คุณจะช่วยกรุณา...
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Richiesta formale, molto garbato
I would be grateful if you could...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Richiesta formale, molto garbato
Would you please send me…
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, garbato
We are interested in obtaining/receiving…
เราสนใจที่จะรับ...
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
คุณช่วยแนะนำ...
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested to…
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Richiesta formale, molto diretto
We would be grateful if…
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
What is your current list price for…
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Richiesta formale specifica, diretto
We are interested in ... and we would like to know ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Richiesta di informazioni formale, diretto
We understand from your advertisment that you produce…
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Richiesta di informazioni formale, diretto
It is our intention to…
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
We carefully considered your proposal and…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
We are sorry to inform you that…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formale, rifiuto o disinteresse
The attachment is in...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formale, garbato
For further information please consult our website at…
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

If you need any additional assistance, please contact me.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Fromale, molto garbato
If we can be of any further assistance, please let us know.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formale, molto garbato
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formale, molto garbato
Please reply as soon as possible because…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formale, garbato
If you require any further information, feel free to contact me.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formale, garbato
I look forward to the possibility of working together.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formale, garbato
Thank you for your help in this matter.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formale, garbato
I look forward to discussing this with you.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formale, diretto
If you require more information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formale, diretto
We appreciate your business.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formale, diretto
Please contact me - my direct telephone number is…
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from you soon.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
ด้วยความจริงใจ
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formale, meno usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Regards,
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme