Svedese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dear John,
Bäste John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Further to…
Vidare till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Meno formale, presentandosi personalmente
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Richiesta formale, molto garbato
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Richiesta formale, molto garbato
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Richiesta formale, garbato
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
Richiesta formale, molto diretto
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Richiesta formale specifica, diretto
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formale, rifiuto o disinteresse
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formale, garbato
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Fromale, molto garbato
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formale, molto garbato
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formale, molto garbato
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formale, garbato
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formale, garbato
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formale, garbato
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formale, garbato
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formale, diretto
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
Formale, diretto
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formale, diretto
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formale, meno usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Regards,
Hälsningar,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme