Rumeno | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dear John,
Dragă Mihai,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Further to…
În legătură cu...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
With reference to…
Referitor la...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Meno formale, presentandosi personalmente
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Richiesta formale, molto garbato
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Richiesta formale, molto garbato
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Richiesta formale, garbato
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Richiesta formale, molto diretto
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Richiesta formale specifica, diretto
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Richiesta di informazioni formale, diretto
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Richiesta di informazioni formale, diretto
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formale, rifiuto o disinteresse
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formale, garbato
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Fromale, molto garbato
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formale, molto garbato
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formale, molto garbato
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formale, garbato
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formale, garbato
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formale, garbato
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formale, garbato
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formale, diretto
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formale, diretto
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formale, diretto
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Cu respect,
Formale, meno usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Regards,
Cu bine,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme