Polacco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Further to…
W nawiązaniu do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
With reference to…
Nawiązując do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Meno formale, presentandosi personalmente
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Richiesta formale, molto garbato
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Richiesta formale, molto garbato
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Richiesta formale, garbato
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Richiesta formale, molto diretto
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Richiesta formale specifica, diretto
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Richiesta di informazioni formale, diretto
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Richiesta di informazioni formale, diretto
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formale, rifiuto o disinteresse
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formale, garbato
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Fromale, molto garbato
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formale, molto garbato
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formale, molto garbato
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formale, garbato
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formale, garbato
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formale, garbato
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formale, garbato
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formale, diretto
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formale, diretto
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formale, diretto
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formale, meno usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Regards,
Pozdrawiam,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme