Danese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dear John,
Kære John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Further to…
I fortsættelse af...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
With reference to…
I henhold til...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Meno formale, presentandosi personalmente
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Richiesta formale, molto garbato
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Richiesta formale, molto garbato
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, garbato
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Richiesta formale, molto diretto
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Richiesta formale specifica, diretto
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Richiesta di informazioni formale, diretto
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Richiesta di informazioni formale, diretto
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Formale, rifiuto o disinteresse
The attachment is in...
Bilaget er i...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formale, garbato
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Fromale, molto garbato
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formale, molto garbato
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formale, molto garbato
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formale, garbato
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formale, garbato
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formale, garbato
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formale, garbato
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formale, diretto
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Formale, diretto
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Formale, diretto
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
Respectfully yours,
Med respekt,
Formale, meno usato, destinatario noto
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Regards,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme