Svedese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bäste herr ordförande,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Αγαπητέ κύριε,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Αγαπητή κυρία,
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Bästa herr/fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Αγαπητέ Ιωάννη,
Bäste John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver till dig angående ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i samband med ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Σχετικά με...
Vidare till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Αναφορικά με,...
Med hänvisning till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jag skriver för att fråga om ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Θα ήταν δυνατόν...
Vi är tacksamma om du ...
Richiesta formale, tentativo
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Richiesta formale, tentativo
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Richiesta formale, tentativo
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Richiesta formale, molto garbato
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Richiesta formale, molto garbato
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Kunde du skicka mig ...
Richiesta formale, garbato
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Richiesta formale, garbato
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jag måste fråga dig om ...
Richiesta formale, garbato
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Skulle du kunna rekommendera ...
Richiesta formale, diretto
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Skulle du kunna skicka mig ...
Richiesta formale, diretto
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi ber dig omgående att ...
Richiesta formale, molto diretto
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Richiesta formale specifica, diretto
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Η πρόθεσή μας είναι να...
Vi har för avsikt att ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formale, rifiuto o disinteresse
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formale, garbato
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
För mer information, se vår hemsida ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Fromale, molto garbato
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formale, molto garbato
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tack på förhand...
Formale, molto garbato
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formale, molto garbato
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formale, molto garbato
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formale, garbato
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formale, garbato
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formale, garbato
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formale, garbato
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formale, diretto
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Om du behöver mer information ...
Formale, diretto
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formale, diretto
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formale, molto diretto
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Meno formale, garbato
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Μετά τιμής,
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
Με εκτίμηση,
Med vänlig hälsning,
Formale, meno usato, destinatario noto
χαιρετισμούς,
Vänliga hälsningar,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
θερμούς χαιρετισμούς
Hälsningar,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme