Nederlandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Αγαπητέ κύριε,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Αγαπητή κυρία,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Αγαπητέ Ιωάννη,
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Σας γράφουμε σχετικά με...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Σχετικά με...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Αναφορικά με,...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Θα ήταν δυνατόν...
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
Σας ζητείται επειγόντως να...
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Η πρόθεσή μας είναι να...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto o disinteresse
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
De bijlage is in ... formaat.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formale, garbato
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Fromale, molto garbato
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Μετά τιμής,
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
χαιρετισμούς,
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
θερμούς χαιρετισμούς
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme