Coreano | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
친애하는 사장님께,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Αγαπητέ κύριε,
관계자님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Αγαπητή κυρία,
사모님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
관계자분(들)께 드립니다.
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
친애하는 최철수님,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
친애하는 김민정님,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
친애하는 김선영님,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
친애하는 최유라님,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
친애하는 홍두깨씨,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Αγαπητέ Ιωάννη,
친애하는 미영씨,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Σας γράφουμε σχετικά με...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Σας γράφουμε αναφορικά με...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Σχετικά με...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Αναφορικά με,...
...에 대해서 언급하자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Meno formale, presentandosi personalmente
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Θα ήταν δυνατόν...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Richiesta formale, tentativo
Θα είχατε την καλοσύνη να...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
...를 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, garbato
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Μπορείτε να μου προτείνετε...
...를 추천해 주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Σας ζητείται επειγόντως να...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Richiesta formale, molto diretto
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Richiesta formale specifica, diretto
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Η πρόθεσή μας είναι να...
저희의 목적은 ... 입니다.
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formale, rifiuto o disinteresse
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formale, garbato
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Fromale, molto garbato
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formale, molto garbato
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formale, molto garbato
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formale, molto garbato
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formale, molto garbato
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formale, garbato
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formale, garbato
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formale, garbato
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formale, garbato
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formale, diretto
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formale, diretto
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formale, diretto
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formale, molto diretto
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Meno formale, garbato
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Μετά τιμής,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, molto usato, destinatario noto
Με εκτίμηση,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, meno usato, destinatario noto
χαιρετισμούς,
.... 보냄,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
θερμούς χαιρετισμούς
.... 보냄,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme