Thailandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

拝啓
・・・・様
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
拝啓
เรียน ท่านผู้ชาย
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
拝啓 
เรียน ท่านผู้หญิง
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
拝啓
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
拝啓 
ถึงท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
関係者各位
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
拝啓
・・・・様
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
拝啓
・・・・様
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
拝啓
・・・・様
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
拝啓
・・・・様
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
佐藤太郎様
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
佐藤太郎様
เรียน จอห์น
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
・・・・についてお知らせいたします。
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
เราเขียนติดต่อกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
・・・にさらに付け加えますと、
เนื่องมาจาก...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
เขียนอ้างอิงถึง...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
・・・についてお伺いします。
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Meno formale, presentandosi personalmente
・・・に代わって連絡しております。
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

・・・・していただけないでしょうか。
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Richiesta formale, tentativo
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
คุณจะช่วยกรุณา...
Richiesta formale, tentativo
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Richiesta formale, tentativo
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Richiesta formale, molto garbato
・・・・していただければ幸いです。
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Richiesta formale, molto garbato
・・・・を送っていただけますか。
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, garbato
是非・・・・を購入したいと思います。
เราสนใจที่จะรับ...
Richiesta formale, garbato
・・・・は可能でしょうか?
ฉันต้องถามคุณว่า...
Richiesta formale, garbato
・・・・を紹介してください。
คุณช่วยแนะนำ...
Richiesta formale, diretto
・・・・をお送りください。
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, diretto
至急・・・・してください。
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Richiesta formale, molto diretto
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Richiesta formale specifica, diretto
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Richiesta di informazioni formale, diretto
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Richiesta di informazioni formale, diretto
・・・・することを目的としております。
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
大変申し訳ございませんが・・・・
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formale, rifiuto o disinteresse
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formale, garbato
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Fromale, molto garbato
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formale, molto garbato
・・・・してくださいますようお願いいたします。
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formale, molto garbato
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formale, molto garbato
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formale, molto garbato
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formale, garbato
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formale, garbato
お取り引きを開始させていただきたく思います。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formale, garbato
お力添えいただきありがとうございます。
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formale, garbato
この件について話し合える日を心待ちにしています。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formale, diretto
さらに情報が必要な場合は・・・・
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formale, diretto
誠にありがとうございました。
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formale, diretto
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formale, molto diretto
お返事を楽しみに待っています。
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Meno formale, garbato
敬具
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formale, nome del destinatario sconosciuto
敬具
ด้วยความจริงใจ
Formale, molto usato, destinatario noto
敬白
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formale, meno usato, destinatario noto
敬具
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
よろしくお願い致します。
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme