Thailandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Monsieur le Président,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Monsieur,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Madame,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Madame, Monsieur,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Madame, Monsieur
ถึงท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Aux principaux concernés,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Monsieur Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Madame Dupont,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Mademoiselle Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Madame Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Monsieur Dupont,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Cher Benjamin,
เรียน จอห์น
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Nous vous écrivons concernant...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Nous vous écrivons au sujet de...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Suite à...
เนื่องมาจาก...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
En référence à...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
J'écris afin de me renseigner sur...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Je vous écris de la part de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Richiesta formale, tentativo
Auriez-vous l'amabilité de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Richiesta formale, tentativo
Je vous saurai gré de...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Richiesta formale, tentativo
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Richiesta formale, molto garbato
Je vous saurai gré de...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Richiesta formale, molto garbato
Pourriez-vous me faire parvenir...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, garbato
Nous sommes intéressés par la réception de...
เราสนใจที่จะรับ...
Richiesta formale, garbato
Je me permets de vous demander si...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Richiesta formale, garbato
Pourriez-vous recommander...
คุณช่วยแนะนำ...
Richiesta formale, diretto
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Richiesta formale, diretto
Nous vous prions de...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Richiesta formale, molto diretto
Nous vous serions reconnaissants si...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Quelle est votre liste des prix pour...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Richiesta formale specifica, diretto
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Notre intention est de...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Nous regrettons de vous informer que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formale, rifiuto o disinteresse
Le fichier joint est au format...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formale, garbato
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Fromale, molto garbato
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formale, molto garbato
En vous remerciant par avance...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formale, molto garbato
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formale, molto garbato
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formale, molto garbato
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formale, garbato
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formale, garbato
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formale, garbato
Merci pour votre aide.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formale, garbato
Dans l'attente d'un entretien prochain.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formale, diretto
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formale, diretto
Merci de votre confiance.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formale, diretto
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formale, molto diretto
Dans l'attente de votre réponse.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Meno formale, garbato
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
ด้วยความจริงใจ
Formale, molto usato, destinatario noto
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formale, meno usato, destinatario noto
Meilleures salutations,
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Cordialement,
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme