Cinese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Arvoisa Herra Presidentti
尊敬的主席先生,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Hyvä Rouva
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Hyvä Herra / Rouva
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Hyvä John,
亲爱的约翰,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Kirjoitamme teille liittyen...
我们就...一事给您写信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Kirjoitamme teille liittyen...
我们因...写这封信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Koskien...
因贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Viitaten...
鉴于贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写信想询问关于...的信息
Meno formale, presentandosi personalmente
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
Formale, parlando in nome di qualcun altro
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
Richiesta formale, tentativo
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
Richiesta formale, tentativo
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
Richiesta formale, tentativo
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Richiesta formale, molto garbato
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
Richiesta formale, molto garbato
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗?
Richiesta formale, garbato
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对获得/接受...很有兴趣
Richiesta formale, garbato
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我必须问您是否...
Richiesta formale, garbato
Haluan kysyä voisiko...
您能推荐...吗?
Richiesta formale, diretto
Voisitteko suositella...
您能将...发送给我吗?
Richiesta formale, diretto
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
Richiesta formale, molto diretto
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Richiesta formale specifica, diretto
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Tavoitteenamme on...
我们的意向是...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
Formale, rifiuto o disinteresse
Liitetiedosto on ... muodossa.
附件是...格式的
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formale, garbato
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Fromale, molto garbato
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formale, molto garbato
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您...
Formale, molto garbato
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formale, molto garbato
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formale, molto garbato
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formale, garbato
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formale, garbato
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
Formale, garbato
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formale, garbato
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formale, diretto
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
Formale, diretto
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formale, diretto
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
Formale, molto diretto
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
Meno formale, garbato
Ystävällisin terveisin,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formale, meno usato, destinatario noto
Parhain terveisin,
祝好
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Terveisin,
祝好
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme