Ungherese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John
Kedves John!
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
Továbbá ....
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
A ... ajánlásával....
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ....
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Lenne olyan szíves, hogy...
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
Hálás lennék, ha ...
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem...
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi rekomendas...
Tudna ajánlani...
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem ...
Richiesta formale, diretto
Vi urĝe petis al...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennénk, ha ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mi a jelenlegi ára a ....
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco de...
Az a szándékunk, hogy ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formale, rifiuto o disinteresse
La alligiteco estas en...
A csatolmány a ...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formale, garbato
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Fromale, molto garbato
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
Előre is köszönöm...
Formale, molto garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formale, garbato
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formale, diretto
Se vi bezonas plian informon...
Ha több információra van szüksége
Formale, diretto
Ni dankas pri via negoco.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formale, molto diretto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a válaszát.
Meno formale, garbato
Altestime,
Tisztelettel,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Tisztelettel,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Tisztelettel,
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme