Russo | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Уважаемый г-н президент
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа...
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John
Дорогой Иван!
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
Пишем вам по поводу...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
Мы пишем в связи с ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
Ввиду...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
В отношении...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ваша компания была рекомендована...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
Вы не против, если...
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Будьте любезны...
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Буду очень благодарен, если...
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Не могли бы вы прислать мне...
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Мы заинтересованы в получении...
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
Вынужден (с)просить вас...
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi rekomendas...
Не могли бы вы посоветовать...
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Пришлите пожалуйста...
Richiesta formale, diretto
Vi urĝe petis al...
Вам необходимо срочно...
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
Мы были бы признательны, если..
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna prezolisto por...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco de...
Нашим намерением является...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formale, rifiuto o disinteresse
La alligiteco estas en...
Прикрепленный файл в формате...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formale, garbato
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Больше информации см. на сайте...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Fromale, molto garbato
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
Заранее спасибо...
Formale, molto garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formale, garbato
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formale, diretto
Se vi bezonas plian informon...
Если вам необходимо больше информации...
Formale, diretto
Ni dankas pri via negoco.
Мы ценим ваш вклад
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formale, molto diretto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ
Meno formale, garbato
Altestime,
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
С уважением...
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
С уважением ваш...
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme