Portoghese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
Nós escrevemos a respeito de...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
A respeito de..
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
Com referência a...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
Escrevo-lhe em nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
Devo perguntar-lhe se...
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi rekomendas...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Richiesta formale, diretto
Vi urĝe petis al...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna prezolisto por...
Qual a lista atual de preços de...
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco de...
É a nossa intenção...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informar que...
Formale, rifiuto o disinteresse
La alligiteco estas en...
O anexo está no formato...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formale, garbato
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Fromale, molto garbato
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formale, molto garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formale, garbato
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formale, diretto
Se vi bezonas plian informon...
Caso precise de maiores informações...
Formale, diretto
Ni dankas pri via negoco.
Nós prezamos o seu negócio.
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formale, molto diretto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Meno formale, garbato
Altestime,
Cordialmente,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Atenciosamente,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Com elevada estima,
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Lembranças,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
Abraços,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme