Polacco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Richiesta formale, diretto
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formale, rifiuto o disinteresse
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formale, garbato
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Fromale, molto garbato
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formale, molto garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formale, garbato
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formale, diretto
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formale, diretto
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formale, molto diretto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Meno formale, garbato
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Z poważaniem,
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme