Coreano | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Estimata Sinjoro Prezidanto,
친애하는 사장님께,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Estimata sinjoro,
관계자님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
사모님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
관계자분(들)께 드립니다.
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
친애하는 최철수님,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김민정님,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 김선영님,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
친애하는 최유라님,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Estimata John
친애하는 미영씨,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Ni skribas al vi pri...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ni skribas en rilato kun...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Plu al...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Kun referenco al...
...에 대해서 언급하자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Mi skribas por demandi pri...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Meno formale, presentandosi personalmente
Mi skribas al vi nome de...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Ĉu vi kontraŭus, se...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Richiesta formale, tentativo
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Mi estus plej dankema, se...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Mi estus dankema, se vi povus...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...를 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, garbato
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Mi devas peti vin, ĉu...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Ĉu vi rekomendas...
...를 추천해 주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Vi urĝe petis al...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Richiesta formale, molto diretto
Ni estus dankemaj, se...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Kio estas via nuna prezolisto por...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Richiesta formale specifica, diretto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ĝi estas nia intenco de...
저희의 목적은 ... 입니다.
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Ni bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formale, rifiuto o disinteresse
La alligiteco estas en...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formale, garbato
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Fromale, molto garbato
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formale, molto garbato
Antaŭdankon…
미리 감사의 말씀 드리며...
Formale, molto garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formale, molto garbato
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formale, molto garbato
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formale, garbato
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formale, garbato
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formale, garbato
Dankon pro via helpo en tiu afero.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formale, garbato
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formale, diretto
Se vi bezonas plian informon...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formale, diretto
Ni dankas pri via negoco.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formale, diretto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formale, molto diretto
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Meno formale, garbato
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, meno usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
.... 보냄,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Ĉion bonan,
.... 보냄,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme