Russo | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Kære Hr. Direktør,
Уважаемый г-н президент
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Kære Hr.,
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Kære Fru.,
Уважаемая госпожа...
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Til hvem det måtte vedkomme,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Kære Fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Kære John Smith,
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Kære John,
Дорогой Иван!
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver til dig angående...
Пишем вам по поводу...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i anledning af...
Мы пишем в связи с ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
I fortsættelse af...
Ввиду...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I henhold til...
В отношении...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Meno formale, presentandosi personalmente
Jeg skriver til dig på vegne af...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Ваша компания была рекомендована...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Ville du have noget imod hvis...
Вы не против, если...
Richiesta formale, tentativo
Vil du være så venlig at...
Будьте любезны...
Richiesta formale, tentativo
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Буду очень благодарен, если...
Richiesta formale, tentativo
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Richiesta formale, molto garbato
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Richiesta formale, molto garbato
Kunne du være så venlig at sende mig...
Не могли бы вы прислать мне...
Richiesta formale, garbato
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Мы заинтересованы в получении...
Richiesta formale, garbato
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Вынужден (с)просить вас...
Richiesta formale, garbato
Kan du anbefale...
Не могли бы вы посоветовать...
Richiesta formale, diretto
Kunne du være så venlig at sende mig...
Пришлите пожалуйста...
Richiesta formale, diretto
Du anmodes til snarest at...
Вам необходимо срочно...
Richiesta formale, molto diretto
Vi ville sætte pris på hvis...
Мы были бы признательны, если..
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Richiesta formale specifica, diretto
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Det er vores intention at...
Нашим намерением является...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi må desværre meddele dig at...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formale, rifiuto o disinteresse
Bilaget er i...
Прикрепленный файл в формате...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formale, garbato
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Больше информации см. на сайте...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Fromale, molto garbato
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formale, molto garbato
Tak på forhånd...
Заранее спасибо...
Formale, molto garbato
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, molto garbato
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formale, molto garbato
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formale, garbato
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, garbato
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formale, garbato
Tak for din hjælp i denne sag.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formale, garbato
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formale, diretto
Hvis du behøver mere information...
Если вам необходимо больше информации...
Formale, diretto
Vi sætter pris på din forretning.
Мы ценим ваш вклад
Formale, diretto
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formale, molto diretto
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Meno formale, garbato
Med venlig hilsen
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med venlig hilsen
С уважением...
Formale, molto usato, destinatario noto
Med respekt,
С уважением ваш...
Formale, meno usato, destinatario noto
Med venlig hilsen
С уважением...
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Med venlig hilsen
С уважением...
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme