Inglese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Til hvem det måtte vedkomme,
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Kære John,
Dear John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver til dig angående...
We are writing to you regarding…
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i anledning af...
We are writing in connection with ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
I fortsættelse af...
Further to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I henhold til...
With reference to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Meno formale, presentandosi personalmente
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Ville du have noget imod hvis...
Would you mind if…
Richiesta formale, tentativo
Vil du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Richiesta formale, tentativo
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
I would be most obliged if…
Richiesta formale, tentativo
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Richiesta formale, molto garbato
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Richiesta formale, molto garbato
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Richiesta formale, garbato
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Richiesta formale, garbato
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Richiesta formale, garbato
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Richiesta formale, diretto
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Richiesta formale, diretto
Du anmodes til snarest at...
You are urgently requested to…
Richiesta formale, molto diretto
Vi ville sætte pris på hvis...
We would be grateful if…
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Richiesta formale specifica, diretto
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
We understand from your advertisment that you produce…
Richiesta di informazioni formale, diretto
Det er vores intention at...
It is our intention to…
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
We carefully considered your proposal and…
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi må desværre meddele dig at...
We are sorry to inform you that…
Formale, rifiuto o disinteresse
Bilaget er i...
The attachment is in...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formale, garbato
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
For further information please consult our website at…
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Fromale, molto garbato
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formale, molto garbato
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formale, molto garbato
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formale, molto garbato
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formale, molto garbato
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Please reply as soon as possible because…
Formale, garbato
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formale, garbato
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
I look forward to the possibility of working together.
Formale, garbato
Tak for din hjælp i denne sag.
Thank you for your help in this matter.
Formale, garbato
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formale, diretto
Hvis du behøver mere information...
If you require more information ...
Formale, diretto
Vi sætter pris på din forretning.
We appreciate your business.
Formale, diretto
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formale, molto diretto
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Meno formale, garbato
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formale, molto usato, destinatario noto
Med respekt,
Respectfully yours,
Formale, meno usato, destinatario noto
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Med venlig hilsen
Regards,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme