Cinese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Kære John,
亲爱的约翰,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Meno formale, presentandosi personalmente
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Richiesta formale, tentativo
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Richiesta formale, tentativo
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Richiesta formale, tentativo
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Richiesta formale, molto garbato
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Richiesta formale, molto garbato
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Richiesta formale, garbato
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Richiesta formale, garbato
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Richiesta formale, garbato
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Richiesta formale, diretto
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Richiesta formale, diretto
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Richiesta formale, molto diretto
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Richiesta formale specifica, diretto
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Formale, rifiuto o disinteresse
Bilaget er i...
附件是...格式的
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formale, garbato
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Fromale, molto garbato
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formale, molto garbato
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Formale, molto garbato
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formale, molto garbato
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formale, molto garbato
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formale, garbato
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formale, garbato
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Formale, garbato
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formale, garbato
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formale, diretto
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Formale, diretto
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formale, diretto
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formale, molto diretto
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Meno formale, garbato
Med venlig hilsen
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Med respekt,
肃然至上
Formale, meno usato, destinatario noto
Med venlig hilsen
祝好
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Med venlig hilsen
祝好
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme