Esperanto | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

친애하는 사장님께,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
사모님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
친애하는 관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
친애하는 여러분께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
관계자분(들)께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
친애하는 최철수님,
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
친애하는 김민정님,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
친애하는 김선영님,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
친애하는 최유라님,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
친애하는 홍두깨씨,
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
친애하는 미영씨,
Estimata John
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Ni skribas al vi pri...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Ni skribas en rilato kun...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
...에 관하여 말씀드리자면,
Plu al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
...에 대해서 언급하자면,
Kun referenco al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mi skribas por demandi pri...
Meno formale, presentandosi personalmente
...를 대신하여 글을 드립니다.
Mi skribas al vi nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Ĉu vi kontraŭus, se...
Richiesta formale, tentativo
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Richiesta formale, tentativo
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Mi estus plej dankema, se...
Richiesta formale, tentativo
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Richiesta formale, molto garbato
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Mi estus dankema, se vi povus...
Richiesta formale, molto garbato
...를 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, garbato
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Richiesta formale, garbato
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mi devas peti vin, ĉu...
Richiesta formale, garbato
...를 추천해 주시겠습니까?
Ĉu vi rekomendas...
Richiesta formale, diretto
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, diretto
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Vi urĝe petis al...
Richiesta formale, molto diretto
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Ni estus dankemaj, se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Richiesta formale specifica, diretto
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Richiesta di informazioni formale, diretto
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Richiesta di informazioni formale, diretto
저희의 목적은 ... 입니다.
Ĝi estas nia intenco de...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formale, rifiuto o disinteresse
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
La alligiteco estas en...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formale, garbato
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Fromale, molto garbato
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formale, molto garbato
미리 감사의 말씀 드리며...
Antaŭdankon…
Formale, molto garbato
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formale, molto garbato
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formale, molto garbato
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formale, garbato
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formale, garbato
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formale, garbato
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formale, garbato
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formale, diretto
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Se vi bezonas plian informon...
Formale, diretto
당신의 수고에 감사드립니다.
Ni dankas pri via negoco.
Formale, diretto
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formale, molto diretto
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Meno formale, garbato
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
... (자신의 이름) 드림,
Altestime,
Formale, meno usato, destinatario noto
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
.... 보냄,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme