Svedese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Bästa herr/fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯女士/小姐,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
我们就...一事给您写信
Vi skriver till dig angående ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
我们因...写这封信
Vi skriver i samband med ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
因贵公司...
Vidare till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
我写信想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Meno formale, presentandosi personalmente
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

请问您是否介意...
Vi är tacksamma om du ...
Richiesta formale, tentativo
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Richiesta formale, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Richiesta formale, tentativo
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Richiesta formale, molto garbato
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Richiesta formale, molto garbato
您能将…发送给我吗?
Kunde du skicka mig ...
Richiesta formale, garbato
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Richiesta formale, garbato
我必须问您是否...
Jag måste fråga dig om ...
Richiesta formale, garbato
您能推荐...吗?
Skulle du kunna rekommendera ...
Richiesta formale, diretto
您能将...发送给我吗?
Skulle du kunna skicka mig ...
Richiesta formale, diretto
请您尽快按要求将...
Vi ber dig omgående att ...
Richiesta formale, molto diretto
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Richiesta formale specifica, diretto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formale, rifiuto o disinteresse
附件是...格式的
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formale, garbato
如需进一步信息请查阅我们的网站...
För mer information, se vår hemsida ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Fromale, molto garbato
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formale, molto garbato
提前谢谢您...
Tack på förhand...
Formale, molto garbato
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formale, molto garbato
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formale, molto garbato
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formale, garbato
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formale, garbato
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formale, garbato
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formale, garbato
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formale, diretto
如果您需要更多信息...
Om du behöver mer information ...
Formale, diretto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formale, diretto
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formale, molto diretto
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Meno formale, garbato
此致
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formale, meno usato, destinatario noto
祝好
Vänliga hälsningar,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
祝好
Hälsningar,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme