Polacco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Drogi/Szanowny Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯女士/小姐,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
我们就...一事给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
我们因...写这封信
Piszemy do Państwa w związku z...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
我写信想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Meno formale, presentandosi personalmente
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Richiesta formale, tentativo
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Richiesta formale, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Richiesta formale, tentativo
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Richiesta formale, molto garbato
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Richiesta formale, molto garbato
您能将…发送给我吗?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Richiesta formale, garbato
我们对获得/接受...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Richiesta formale, garbato
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Richiesta formale, garbato
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Richiesta formale, diretto
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Richiesta formale, diretto
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Richiesta formale, molto diretto
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Richiesta formale specifica, diretto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Richiesta di informazioni formale, diretto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Richiesta di informazioni formale, diretto
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Formale, rifiuto o disinteresse
附件是...格式的
Załącznik jest w formacie...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formale, garbato
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Fromale, molto garbato
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formale, molto garbato
提前谢谢您...
Z góry dziękuję...
Formale, molto garbato
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formale, molto garbato
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formale, garbato
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formale, garbato
我很期待将来有合作的可能性。
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formale, garbato
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formale, garbato
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formale, diretto
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formale, diretto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Formale, diretto
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formale, molto diretto
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Meno formale, garbato
此致
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
Z poważaniem,
Formale, meno usato, destinatario noto
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
祝好
Pozdrawiam,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme