Nederlandese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
尊敬的先生,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯女士/小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
亲爱的约翰,
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
我们就...一事给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
我们因...写这封信
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
我写信想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
您能将…发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
我们对获得/接受...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto o disinteresse
附件是...格式的
De bijlage is in ... formaat.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formale, garbato
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Fromale, molto garbato
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
提前谢谢您...
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
此致
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
祝好
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
祝好
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme