Danese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
亲爱的约翰,
Kære John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Meno formale, presentandosi personalmente
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Richiesta formale, tentativo
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Richiesta formale, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Richiesta formale, tentativo
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Richiesta formale, molto garbato
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Richiesta formale, molto garbato
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, garbato
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Richiesta formale, garbato
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Richiesta formale, garbato
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Richiesta formale, diretto
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, diretto
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Richiesta formale, molto diretto
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Richiesta formale specifica, diretto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Richiesta di informazioni formale, diretto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Richiesta di informazioni formale, diretto
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Formale, rifiuto o disinteresse
附件是...格式的
Bilaget er i...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formale, garbato
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Fromale, molto garbato
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formale, molto garbato
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Formale, molto garbato
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formale, molto garbato
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formale, molto garbato
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formale, garbato
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formale, garbato
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formale, garbato
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Formale, garbato
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formale, diretto
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Formale, diretto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Formale, diretto
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formale, molto diretto
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Meno formale, garbato
此致
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
Med respekt,
Formale, meno usato, destinatario noto
祝好
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
祝好
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme