Ceco | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
因贵公司...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Meno formale, presentandosi personalmente
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Richiesta formale, tentativo
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Richiesta formale, molto garbato
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Richiesta formale, molto garbato
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, garbato
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Richiesta formale, garbato
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Richiesta formale, garbato
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Richiesta formale, diretto
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, diretto
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Richiesta formale, molto diretto
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Richiesta formale specifica, diretto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Richiesta di informazioni formale, diretto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Richiesta di informazioni formale, diretto
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formale, rifiuto o disinteresse
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formale, garbato
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Fromale, molto garbato
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formale, molto garbato
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Formale, molto garbato
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, molto garbato
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formale, molto garbato
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formale, garbato
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, garbato
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formale, garbato
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formale, garbato
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formale, diretto
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formale, diretto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formale, diretto
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formale, molto diretto
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Meno formale, garbato
此致
S pozdravem,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
S úctou,
Formale, meno usato, destinatario noto
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme