Svedese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Vážený pane prezidente,
Bäste herr ordförande,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr/fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
Bäste John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver till dig angående ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i samband med ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
Vidare till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
Med hänvisning till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
Jag skriver för att fråga om ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
Vi är tacksamma om du ...
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunde du skicka mig ...
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
Jag måste fråga dig om ...
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
Skulle du kunna rekommendera ...
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Skulle du kunna skicka mig ...
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi ber dig omgående att ...
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby ...
Vi har för avsikt att ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formale, rifiuto o disinteresse
Příloha je ve formátu...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formale, garbato
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
För mer information, se vår hemsida ...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Fromale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
Tack på förhand...
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formale, garbato
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
Om du behöver mer information ...
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Meno formale, garbato
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
Med vänlig hälsning,
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
Hälsningar,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme