Portoghese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Vážený pane prezidente,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
Nós escrevemos a respeito de...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
A respeito de..
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
Com referência a...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
Escrevo-lhe em nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
Devo perguntar-lhe se...
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Qual a lista atual de preços de...
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby ...
É a nossa intenção...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
Lamentamos informar que...
Formale, rifiuto o disinteresse
Příloha je ve formátu...
O anexo está no formato...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formale, garbato
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Fromale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formale, garbato
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
Caso precise de maiores informações...
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
Nós prezamos o seu negócio.
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
Espero ter notícias suas em breve.
Meno formale, garbato
S pozdravem,
Cordialmente,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
Atenciosamente,
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
Com elevada estima,
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
Lembranças,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
Abraços,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme