Danese | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
Kære John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til dig angående...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i anledning af...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
I henhold til...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
Ville du have noget imod hvis...
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Vil du være så venlig at...
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du anmodes til snarest at...
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi ville sætte pris på hvis...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby ...
Det er vores intention at...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
Vi må desværre meddele dig at...
Formale, rifiuto o disinteresse
Příloha je ve formátu...
Bilaget er i...
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formale, garbato
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Fromale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formale, garbato
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du behøver mere information...
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på din forretning.
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Meno formale, garbato
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
Med respekt,
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme