Coreano | Frasario - Business | E-Mail

E-Mail - Intestazione

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분(들)께 드립니다.
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
친애하는 최철수님,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
친애하는 김민정님,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김선영님,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
친애하는 최유라님,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Milý Johne,
친애하는 미영씨,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
V návaznosti na...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
V návaznosti na...
...에 대해서 언급하자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Meno formale, presentandosi personalmente
Píši Vám jménem...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Vaše společnost mi byla doporučena...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formale, apertura molto garbata

E-Mail - Testo principale

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Richiesta formale, tentativo
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...를 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, garbato
Máme zájem o získání/obdržení...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Musím vás požádat, zda...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Mohl(a) byste doporučit...
...를 추천해 주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Richiesta formale, molto diretto
Byli bychom vděční, kdyby...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Jaký je váš aktuální ceník pro...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Richiesta formale specifica, diretto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Naším záměrem je, aby ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Je nám líto vás informovat, že...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formale, rifiuto o disinteresse
Příloha je ve formátu...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formale, spiegazione del programma da usare per aprire un allegato
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formale, diretto, spiegazione di un problema con un allegato
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formale, garbato
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formale, promuovendo il tuo sito web

E-Mail - Chiusura

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Fromale, molto garbato
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formale, molto garbato
Děkuji Vám předem...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formale, molto garbato
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formale, molto garbato
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formale, molto garbato
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formale, garbato
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formale, garbato
Těším se na možnou spolupráci.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formale, garbato
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formale, garbato
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formale, diretto
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formale, diretto
Vážíme si vaší práce.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formale, diretto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formale, molto diretto
Těším se na Vaší odpověď.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Meno formale, garbato
S pozdravem,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Se srdečným pozdravem,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
... (자신의 이름) 드림,
Formale, meno usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
.... 보냄,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
S pozdravem, / Zdravím,
.... 보냄,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme