Inglese | Frasario - Business | Appuntamenti

Appuntamenti - Fissare un appuntamento

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Formale, molto garbato
Wanneer schikt het u?
When would it suit you?
Formale, garbato
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Can we arrange a meeting?
Formale, garbato
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
I think we should meet.
Formale, diretto

Appuntamenti - Spostare un appuntamento

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Formale, molto garbato
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Formale, garbato
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Would it be possible to set another date?
Formale, garbato
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
I have to postpone our meeting until…
Formale, garbato
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Formale, garbato
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
I am forced to change the date of our meeting.
Formale, garbato
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Could we make it a bit earlier/later?
Formale, garbato

Appuntamenti - Disdire un appuntamento

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formale, garbato
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Formale, garbato
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Formale, garbato
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Formale, garbato