Svedese | Frasario - Business | Appuntamenti

Appuntamenti - Fissare un appuntamento

I would like an appointment with Mr Smith please.
Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Formale, molto garbato
When would it suit you?
När skulle det passa för dig?
Formale, garbato
Can we arrange a meeting?
Kan vi planera in ett möte?
Formale, garbato
I think we should meet.
Jag tycker att vi kunde träffas.
Formale, diretto

Appuntamenti - Spostare un appuntamento

I wonder whether we can postpone our meeting?
Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Formale, molto garbato
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Formale, garbato
Would it be possible to set another date?
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Formale, garbato
I have to postpone our meeting until…
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Formale, garbato
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Formale, garbato
I am forced to change the date of our meeting.
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Formale, garbato
Could we make it a bit earlier/later?
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Formale, garbato

Appuntamenti - Disdire un appuntamento

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Formale, garbato
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Formale, garbato
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Formale, garbato
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Formale, garbato