Svedese | Frasario - Business | Appuntamenti

Appuntamenti - Fissare un appuntamento

저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Formale, molto garbato
언제가 괜찮으시겠습니까?
När skulle det passa för dig?
Formale, garbato
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Kan vi planera in ett möte?
Formale, garbato
만나뵈어야 할 것 같네요.
Jag tycker att vi kunde träffas.
Formale, diretto

Appuntamenti - Spostare un appuntamento

만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Formale, molto garbato
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Formale, garbato
다른 날로 미뤄도 될까요?
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Formale, garbato
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Formale, garbato
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Formale, garbato
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Formale, garbato
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Formale, garbato

Appuntamenti - Disdire un appuntamento

전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Formale, garbato
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Formale, garbato
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Formale, garbato
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Formale, garbato