"máy bay" traduzione inglese

VI

"máy bay" in inglese

máy bay {sostantivo}
máy bay {pl}
EN

VI máy bay {sostantivo}

máy bay (anche: tàu bay, phi cơ)
volume_up
aircraft {sostantivo}
máy bay (anche: phi cơ)
volume_up
airplane {sostantivo}
máy bay (anche: phi cơ)
volume_up
plane {sostantivo}

Traduzioni simili a "máy bay" in inglese

máy sostantivo
bay verbo
bay pronome
English
bày sostantivo
bày verbo
bầy sostantivo
bẫy sostantivo
bẫy aggettivo
English
bẫy verbo
English
bậy aggettivo
bảy numerale
English
bẩy verbo
mây sostantivo
English
mày pronome