"làm phẳng" traduzione inglese

VI

"làm phẳng" in inglese

VI làm phẳng {verbo}

1. generale

làm phẳng (anche: dát mỏng, làm bẹt ra)

2. "gỗ"

Traduzioni simili a "làm phẳng" in inglese

làm verbo
phẳng aggettivo
English
lăm numerale
English
lắm aggettivo
English
lắm avverbio
English